Opublikowano:

W Europie jest już niemal milion chorych na boreliozę, a będzie jeszcze więcej

O skali problemu świadczy fakt, że w 2018 r. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego jednogłośnie przyjęła projekt rezolucji, zakładającej współpracę między krajami UE w zakresie wczesnego diagnozowania boreliozy.